Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin anlaşma

1. TEMEL KAVRAMLAR

İnternet sitesi adresi: http://client.yandex-direct-bochkarev.ru
Site yönetimi - Bochkarev Andrey, E-mail adresi: bochkarev-context@yandex.ru
Kullanıcı - Kişisel bilgilerini; internet sitesindeki iletişim formu aracılığı ile Site Yönetimi ile paylaşan gerçek veya tüzel kişidir.
Geri Bildirim Formu - Kullanıcının; Site Yönetimi ile veri paylaşmak için kişisel bilgilerini yerleştirdiği özel formdur.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Bu Gizlilik Politikası, Site Yönetiminin resmi standart belgesidir ve Sitedeki Geri Bildirim Formunu kullanan gerçek ve tüzel kişiler hakkındaki bilgilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin prosedürü belirler.

2.2. Bu Gizlilik Politikasının amacı; Kullanıcının kişisel verilerinin yetkisiz erişim ve ifşadan korunması dahil Kullanıcı hakkındaki tüm bilgilerin uygun ve en güvenli şekilde korunmasını sağlamaktır.

2.3. Kullanıcılar hakkındaki bilgilerin toplanması, saklanması, dağıtılması ve korunması; bu Gizlilik Politikasına ve Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına tabidir.

2.4. Gizlilik Politikasının güncel versiyonu, Site Yönetimi tarafından geliştirilen genel bir belgedir ve herhangi bir İnternet Kullanıcısı tarafından "Gizlilik Politikası" köprü metni bağlantısına tıklayarak kullanılabilir.

2.5. Site Yönetimi; Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.6. Gizlilik Politikasında değişiklik yapıldığında; Gizlilik Politikasının yeni versiyonunu Site Yönetimi tarafından Sitede yayınlanır ve Kullanıcılar bu konuda bilgilendirilir. http://client.yandex-direct-bochkarev.ru.

2.7. Gizlilik Politikasının yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyon Site Yönetiminin dokümantasyon arşivinde saklanır.

2.8. Kullanıcı Geri Bildirim Formunu kullanarak bu Gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmiş olur.

2.9. Site Yönetimi, Kullanıcı hakkında elde edilen (toplanan) bilgilerin doğruluğunu doğrulamaz.

3. KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜM VE KOŞULLAR

3.1. Kullanıcının ad, soyad, e-posta, telefon, skype vb. kişisel bilgileri, Kullanıcının onayı ile Kullanıcı tarafından Site Yönetimine aktarılır.

3.2. Kullanıcı tarafından kişisel verilerin Geri Bildirim Formu aracılığıyla Site Yönetimine aktarılması, Kullanıcının kişisel verilerinin aktarılmasına onay vermesi anlamına gelir.

3.3. Site Yönetimi, Kullanıcı hakkındaki verileri işleyebilir. örneğin: ad, soyadı, e-posta, telefon, skype vb. gibi kişisel veriler. Site Yönetimi; Kullanıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için Kullanıcı tarafından sağlanan Kullanıcı hakkındaki ek bilgileri işleyebilir.

3.4. Kişisel verilerin işlenmesi şu esaslara göre gerçekleştirilir:

   a) Kişisel verilerin işlenme amaç ve yöntemlerinin hukuka uygunluğu ve iyi niyet;
   b) Kişisel verilerin toplanması sırasında önceden belirlenen ve beyan edilen kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygunluğu;
   c) İşlenen kişisel verilerin boyutunun ve niteliğinin kişisel verilerin işlenme yöntemlerine ve kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygunluğu;

3.5. Site Yönetimi, hizmet sağlamak veya ürün satmak için; Kullanıcının paylaştığı kişisel verileri Kullanıcının izni doğrultusunda işler.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KULLANILMASI

  Kullanıcının kişisel verileri elektronik ortamda özel olarak saklanır ve sadece bu Gizlilik Politikasının 3. maddesinde belirtilen amaç için kullanılır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  5.1. Kullanıcının kişisel verileri, bu Gizlilik Politikasında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmaz veya paylaşılmaz.
  5.2. Devlet kurumlarının talebi üzerine Kullanıcının kişisel verilerinin sağlanması; yerel makamlar ve Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen şekilde gerçekleştirilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA KOŞULLARI

  6.1. Kullanıcının kişisel verileri, elektronik ortamda süresiz olarak saklanmaktadır.
  6.2. Kullanıcının kişisel verileri, kullanıcının kendi talebi üzerine veya Site Yöneticisinin inisiyatifiyle, herhangi bir açıklama yapılmaksızın, kaldırılarak imha edilir.

7. KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcılar; talep edilmesi halinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Site Yönetiminden bilgi alma hakkına sahiptir.

8. KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

  Site Yöneticisi, Kullanıcının kişisel verilerini yetki dışı erişimden, imhadan, değiştirmeden, engellemeden, kopyalamadan, dağıtımdan ve diğer yasa dışı herhangi diğer eylemlerden korunmasını sağlamak için gerekli teknik, organizasyonel ve yasal önlemleri alır.

9. KULLANICI TALEPLERİ

9.1. Kullanıcı; Gizlilik Politikasının 3. maddesinde belirtilen kişisel verilerinin kullanılması ve silinmesine ilişkin istekleri dahil diğer tüm isteklerini 1. maddede belirtilen adrese yazarak Site Yönetiminden talep etme hakkına sahiptir.  
9.2. Kullanıcı tarafından oluşturulan talep aşağıdaki bilgileri içermelidir:

    Bireysel talepler için:

    - Kullanıcının veya vasisinin kimliğini kanıtlayan belgenin numarası;
    - Belirtilen belgenin veriliş tarihi ve onu veren makam hakkında bilgi;
    - Geri Bildirim Formu aracılığıyla yapılan kayıt tarihi;
    - Kullanıcı tarafından serbest biçimde oluşturulmuş istek metni;
    - Kullanıcının veya vasisinin imzası.

    Tüzel kişilikler için:

    - Antetli kağıda serbest biçimde oluşturulmuş istek metni;
    - Geri Bildirim Formu aracılığıyla yapılan kayıt tarihi;
    - Talep; yetkili bir kişi ( yetkisini kanıtlayan belgelere sahip olmalıdır) tarafından imzalanmalıdır.

9.3. Site Yönetimi, Kullanıcının talebini, talebin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde değerlendirmeyi ve yanıtlamayı taahhüt eder.

9.4. Yönetim tarafından Kullanıcıdan alınan tüm yazışmalar (yazılı / elektronik formdaki başvurular) sınırlı erişim bilgilerine atıfta bulunur ve Kullanıcının yazılı izni olmadan açıklanamaz. Talebi gönderen Kullanıcı ile ilgili kişisel veriler ve diğer bilgiler, alınan talebin konusuna cevap vermek veya yasaların açıkça öngördüğü haller dışında, kullanıcının özel izni olmadan kullanılamaz.
Made on
Tilda